Hariman Loor

Hariman Loor was een cartograaf uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Hij werd geboren in Chartres en bracht een deel van zijn jeugd door aan boord van schepen, met zijn vader kapitein Hendrik Loor en zijn moeder Sophie Descartes. Na zijn studie was hij aan boord van diverse schepen belast met het tekenen van kaarten. Zo maakte hij kaarten in Nederlands Indie en Japan. Daarnaast werkte hij korte tijd samen met Sir Francis Beaufort.

In 1860, na de dood van zijn moeder, reisde hij naar Mhyntallan. De dagboeken over zijn reizen daar, en de kaarten die hij tekende zijn onderdeel van een permanente tentoonstelling in de Galeria in Eulan.