Scheepsromp, Werf van Peek - Foto: Jan Schram, Beeldnet Fotografie

Kasseien van Peek - Foto: Jan Schram, Beeldnet Fotografie

Kevin Doorslag is onlangs in de annalen van de Kustwacht gedoken. Hij wilde nagaan of er een toename aan toeristen van buiten Mhyntallan was en of dat de oorzaak was van het grote aantal ongevallen met plezierjachten de afgelopen zomer. 

Tot zijn verbazing was er wel een toename aan toeristische activiteit, maar betrof het in het algemeen inwoners van Mhyntallan. 'Echte Tossen,' concludeerde Kevin in een intern rapport.

Voor de nummers (Niet Uit Mhyntallan, red.) onder ons: TOS betekent Toerist Op Sportboot. U begrijpt dat een dergelijke combinatie in onze gevaarlijke wateren tot problemen kan leiden. Het rapport van Kevin leidt dan ook tot de conclusie dat er beter zeilonderwijs gegeven moet worden. Hofmeester Vriends van Peek heeft daarop een nieuw item op de agenda van de Eilandraad gezet: het verplicht stellen van een zeilbrevet in onze wateren.

Onder ons gezegd en gezwegen: we geven hem weinig kans op succes.

Zicht op de Klippen van Peek - Foto: Jan Schram, Beeldnet Fotografie

Doorkijkje vanaf Eiland van het Westen - Foto: Jan Schram, Beeldnet Fotografie